Useful Terms

clicachip.org

image

image

image

image

image

Bore da / Good morning

Pnawn da / Good afternoon

Noswaith dda / Good evening

Nos da / Good night

Sut ydych chi ? / How are you? ( plural and unfamiliar person )
Sut wyt ti ? / How are you? ( singular )
( ch is pronounced in Welsh as the ch in the Scottish loch )

Da iawn diolch / Very well thank you

Go lew / Not too bad

Beth ydych enw chi ? What's your name? ( unfamiliar person)
Beth ydy dy enw di ?
/ What's your name? ( familiar person)

........... ydw i / I am .......

Ble ydych chi`n byw ? / Where do you live ? ( plural and unfamiliar)
Ble wyt ti’n byw ? / Where do you live? ( singular)

Rydw i’n byw yn …. / I live .......

Faint ydych oed chi ? / How old are you? ( unfamiliar)
Faint ydy dy oed di ? / How old are you? ( singular)

Rydw i’n __ oed / I am ......... (years old) or __ oed ydw i.

Rhannau`r corff / Parts of the body

ceg / mouth bys / finger bodiau / toes
trwyn / nose llaw / hand troed / foot
llygaid / eyes braich / arm coes / leg
gwallt / hair    
     
bol / tummy    
cefn / back    

Oes gynnoch / gennych chi lygaid / wallt? / Do you have eyes / hair?
Oes gen ti __ ? / Have you got _?

Mae gen i lygaid / wallt / I have got eyes / hair

Aelodau`r teulu / Members of the family

mam / mother modryb / aunt
dad / father ewythr / uncle
brawd/ brother cefnder / cousin (male)
chwaer/ sister cyfneither / cousin (female)


Oes gynnoch / gennych chi frawd ? / Do you have a brother?
Oes gen ti chwaer ? / Do you have a sister?
Oes, mae gen i frawd / Yes, I do have a brother
Nac oes, does gen i ddim / No, I don't


* mutations
Mae ganddo fo …* / He has
Mae ganddi hi … * / She has
Mae gennyn ni …* / We have
Mae gennych chi …* / You have
Mae ganddyn nhw …* / They have
Does ganddo fo ddim … / He has not

 

* treiglad meddal
*’fy’ + treiglad trwynol